Regulamin

Regulamin korzystania z usług sklepu internetowego „Supercoinsy.pl”

1.  Postanowienia ogólne

1.            Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) korzystania z usług sklepu internetowego pod nazwą „Supercoinsy.pl” (dalej: „Sklep”) dostępnego pod adresem: www.supercoinsy.pl (w zakładce „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu oraz formuje zasady zawierania umowy kupna-sprzedaży.

2.            Sklep prowadzi sprzedaż internetową dostępną na całym świecie następujących produktów: przedmioty wirtualne, waluty wirtualne w grach internetowych (dalej: “Gry”), w szczególności: Coinsy (monety) do gry FIFA , konta do PS4/Xbox One, konta z FIFA Points, klucze aktywacyjne do gier internetowych, konta do gry Pokemon Go, ulepszenia (power levelling) do gry Pokemon Go. Dobra te dalej nazwano: „Produktami”.

3.            Wyłącznym właścicielem strony internetowej Supercoinsy.pl jak i sklepu i całej zawartej treści jest: GLOBAL TRADE & SERVICE BUSINESS INC. (Corporation) – firma (dalej nazwana: „Sprzedawcą”) zarejestrowana na Panamie w Publicznym Rejestrze Panamy pod numerem 155586128, założona dnia: 19 listopada 2014 roku, zlokalizowana w Panama City, Panama.

4.            Sklep pozwala kupującemu (dalej: "Kupujący") nabyć Produkty od Sprzedawcy. Zakup Produktów przez Kupującego od Sprzedawcy jest dokonywany na podstawie Umowy kupna-sprzedaży, która jest wiążąca dla obu stron.

5.            Sprzedawca może mieć przedstawiciela w sprzedaży niektórym Kupującym lub w niektórych obszarach pełnienia usług (dalej: “Dystrybutor”). Lista dystrybutorów znajduje się poniżej niniejszego regulaminu. Jednakże, w takiej sytuacji tylko Sprzedawca jest częścią umowy kupna-sprzedaży Produktów Kupującemu. Dystrybutor nie stanowi części umowy. Mimo wszystko, Dystrybutor jest zobowiązany dopełnienia obowiązków w celu zawarcia Umowy kupna-sprzedaży Produktów między Kupującym a Sprzedawcą oraz zaakceptowania umowy między Sprzedawcą a Kupującym, w celu zawarcia porozumienia tej umowy.  W takiej sytuacji płatność dokonana przez Kupujących za Produkty powinna zostać dokonana do Dystrybutora. W tym celu, Sprzedawca upoważnia Dystrybutora do otrzymywania wpłat od Kupujących w imieniu Sprzedawcy. Dystrybutor jest upoważniony do otrzymywania Wpłat w imieniu Sprzedawcy przy użyciu kont bankowych oraz innych środków pozwalających do przyjmowania płatności (również tych należących do Dystrybutora).

6.            Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, możesz się z nami skontaktować:

Przez pocztę elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: supercoinsy@gmail.com  

Każdego dnia roboczego w godzinach pracy zgodnych z kalendarzem pracy Sprzedawcy lub Dystrybutora. Dzień roboczy to dzień zawierający się między poniedziałkiem a piątkiem z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Sklep może także pracować w dni, które nie są dniami roboczymi.

7.            Wszystkie znaki firmowe, nazwy firmowe oraz znaki towaru należą do ich prawnych właścicieli, a Sklep używa ich tylko w celach informacyjnych.

8.            Zabrania się, aby Kupujący naruszał dobra osobiste Sprzedawcy, w szczególności poprzez udostępnianie informacji, wiadomości czy komentarzy przy użyciu urządzeń elektronicznych, na stronach internetowych, forach i mediach społecznościowych: Facebook.com, Twitter.com etc.

·         2 Warunki korzystania

1.            Rejestrując się w Sklepie, akceptujesz niniejszy regulamin, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych potrzebnych do poprawnego działania Sklepu, w szczególności w celu dopełnienia umowy kupna-sprzedaży w potrzebnym zakresie.

2.            Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności, która jest dostępna pod adresem: supercoinsy@gmail.com   

3.            Dodatkowo, rejestrując się w naszym Sklepie zgadzasz się na otrzymywanie na swój adres e-mail oraz numer telefonu (jeśli nam taki udostępniłeś) materiałów promocyjnych lub reklam, od Sklepu, naszych partnerów i wspólników, również newslettera o promocjach i naszych nowych produktach.

·         3 Przestrzeganie zasad Gier

1.            Kupujący nabywający Produkty, zobowiązuje się do dopełnienia umowy kupna-sprzedaży jak również użycia Produktu w Grze, co oznacza że jest to zgodne z zasadami Gry lub zgoda została udzielona przez właściciela Gry lub osobę do tego upoważnioną. W innym wypadku, Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego przerwania korzystania ze Sklepu, a jeśli jest na etapie rejestracji, nie może się On zarejestrować w Sklepie.

2.            Sprzedawca zastrzega sobie prawo, by Produkty nie były dostępne dla Kupujących, którzy korzystają z Produktów niezgodnie z zasadami Gry.

3.            To Kupujący jest wyłącznie zobowiązany to przestrzegania warunków zawartych w paragrafie 1. i 2.

4.            Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania, czy Kupujący przestrzega zasady Gry.

5.            Jeśli nie będziesz przestrzegał zasad Gry lub złamiesz zasady zawarte w paragrafie 1. lub 2., Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności ani wobec Ciebie, ani wydawcy lub właściciela Gry.

·         4 Prawa autorskie Sklepu

1.            Wszystkie prawa autorskie, prawa do własności intelektualnych, prawa do własności przemysłowych czy inne prawa należące do Sklepu, jego części, kodu źródłowego jak również prawo do posiadania kopii Sklepu należy do Sprzedawcy.

2.            Zgodnie z regulaminem, Kupujący nie nabywa innych praw do Sklepu niż te udzielone mu przez tenże regulamin.

3.            Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania zasad zawartych w paragrafie 1.

4.            W szczególności zabrania się Kupującemu:

5.            utrwalanie i odtwarzanie Sklepu – tworzenie kopii Sklepu wykorzystując takie techniki jak: druk, reprografia, dysk magnetyczny i techniki cyfrowe.

6.            handlowania na oryginalnym Sklepie lub jego kopiach gdzie został osadzony – dystrybucyjnie, bezpłatnym wypożyczeniu, wypożyczeniu oryginału lub jego kopii.

7.            rozpowszechniania Sklepu w inny sposób niż te przedstawiony w punkcie b) t.j.: publicznych wystąpień, wystaw, prezentacji, komunikacji, nadawania I odtwarzania, jak również publikowanie Sklepu w Programie dostępnym publicznie dla wszystkich osób, które wyraziły na to wolę.

8.            wprowadzanie zmian w kodzie źródłowym Sklepu

9.            stałe lub tymczasowe powielanie Sklepu w całości lub częściowo, w każdej formie.

10.          tłumaczenie, przystosowywanie, przemiana lub inna modyfikacja Sklepu

11.         zaburzania działania Sklepu, jak również ingerowania w jego działanie.

12.         usuwania lub omijania zabezpieczeń Sklepu przeciw powielaniu lub rozpowszechniania Sklepu

13.          usuwania lub modyfikacji bez upoważnienia informacji dotyczących praw autorskich i ich właściciela.

14.          Każde naruszenie praw autorskich Sklepu spotka się z reakcją Sprzedawcy. Sprzedawca oznajmia, że w przypadku udzielenia pozwolenia do używania Sklepu przez inną stronę internetową, minimalne wynagrodzenie za licencję wynosi  50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) euro za rok oraz 50% (pięćdziesiąt) procent dochodu wygenerowanego przez tę inną stronę internetową z prowadzenia Sklepu. Opłaty te są minimalnymi. W przypadku naruszenia praw autorskich Sklepu, Sprzedawca może żądać rekompensaty za szkody spowodowane przez to naruszenie w oparciu o ogólne reguły lub poprzez zapłacenie trzykrotności wysokości wynagrodzenia, które należy się za przyznanie zgody na korzystanie ze Sklepu. 

·         5 Wymagania techniczne potrzebne do korzystania ze Sklepu

 

1.       Korzystanie ze Sklepu wymaga:

1)    Stałego dostępu do Internetu;

2)    Prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługujących pliki Cookies  – Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 2.0,;

3)    Włączone funkcje JavaScript oraz Pliki Cookies;

4)    Aktywnej i prawidłowo skonfigurowanej skrzynki e-mail;

5)    Prędkości łącza nie niższej niż 512 kb

 

2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do szkolenia Kupującego z korzystania ze Sklepu. Kupujący jest zobowiązany zrobić to samodzielnie, korzystając z zakładki „POMOC” lub intuicyjnie. Zawarte tam informacje nie są częścią regulaminu, a są jedynie instrukcjami, jak korzystać ze Sklepu.

 3. Kupujący jest świadomy, że korzystanie z dodatkowego oprogramowania jak AdblockPlus lub Flashblock może spowodować problemy z prawidłowym działaniem lub całkowicie go zakłócić.

·         6 Szczegółowe zasady dotyczące Produktów

1.       Nie bierzemy odpowiedzialności za uniemożliwienie dostępu, zablokowanie, czy wyczyszczenie (wyzerowanie) konta, lub kont na które została zakupiona wirtualna waluta, w szczególności Coinsów do gry FIFA zakupionych w Sklepie. Takie zażalenia Kupujący powinien składać do właściciela Gry lub jej wydawcy. Kupującemu nie przysługuje żadna rekompensata. Nie zwracamy pieniędzy nawet jeśli Produkty nie mogą być przez Ciebie użyte, w szczególności ze względu na złamanie zasad Gry lub błąd właściciela Gry lub jej wydawcy.

 2. Akceptujesz, że jesteś świadom, że zakup Produktów może wiązać się otrzymaniem ostrzeżenia od właściciela Gry lub jej wydawcy, wyczyszczeniem Twojego konta lub jego zawieszenia, zablokowania dostępu do Twojego konta. Nie odpowiadamy za takie sytuacje.

 3. Nie bierzemy odpowiedzialności za błąd właściciela Gry lub jej wydawcy, w szczególności możliwego wygaśnięcia konta lub jego zawieszenia spowodowanego korzystaniem z nielegalnie zdobytych przedmiotów.

 4. Nie bierzemy odpowiedzialności za nadmierne używanie Produktów przez Kupującego.

·         7 Zamówienia i dostawa

 

1.       Zamówienia są realizowane w ciągu czasu podanego podczas składania zamówienia. Jeżeli dostawa produktu zajmuje więcej czasu niż było to podane, masz prawo do zwrotu pieniędzy, ale tylko jeśli Produkt nadal nie został dostarczony.

 2. Nie bierzemy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania lub zaniedbania innego niż nasza umyślna wina, takie jak opóźnienia po stronie banku, operatorów płatności,  operatorów komórkowych, operatorów numerów SMS Premium, błędów, niepoprawnego działania, bugów serwera lub platformy.

 3. Zamówienie może być zrealizowane tylko, jeśli Kupujący zapłacił pełną kwotę.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do niewykonania Twojego zamówienia i zwrotu pieniędzy w przypadku nagłej zmiany sytuacji, której nie dało się przewidzieć. W takim wypadku zwrotu pieniędzy dokonamy w ciągu 14 dni od momentu poinformowania Cię o braku możliwości wykonania zamówienia.

 5. Nie bierzemy odpowiedzialności za Twoje błędy w momencie wykonywania płatności. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, skontaktuj się z operatorem płatności.

 6. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania promocji i udzielania rabatów. Regulaminy promocji i rabatów będą dostępne za każdym razem w Sklepie. Zasady te mogą być zmieniane za każdym razem i powinny zależeć tylko od Sprzedawcy. Taka modyfikacja nie wymaga zmiany tego Regulaminu.

7. Zastrzegamy sobie prawo, by w celu przeprowadzenia umowy kupna-sprzedaży sprawdzić Twoją tożsamość oraz zdolność kredytową. W celu weryfikacji, mam prawo żądać od Ciebie dokumentu lub informacji potwierdzającej Twoją tożsamość oraz zdolność kredytową. Mamy prawo odmówić Ci dopełnienia umów, bez podawania przyczyny, szczególnie gdy weryfikacja nie została zakończona pozytywnie.

 8. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy, bugi, nieodpowiednie działanie żadnych produktów, na które nie mamy wpływu.  W przypadku niepoprawnego działania lub błędu serwerów EA lub operatorów płatności, wysyłka Produktu może się wydłużyć.

·         8 Sposoby płatności

 

Możesz użyć następujących środków płatności:

                             I.        Przelew bankowy

                            II.        SMS Premium

                           III.        TPay.com

                          IV.        PayPal

                            V.        PaySafe Card

                          VI.        G2APay

                         VII.        PayByCall (Digital Virgo)

 

Nie bierzemy odpowiedzialności za zaniedbania banku, operatorów płatności, agentów płatności czy operatorów komórkowych.

·         9 Zwroty

 

Jeżeli dostawa Produktu zajmuje więcej czasu niż wcześniej zadeklarowane, masz prawo do zwrotu pieniędzy, ale tylko jeśli produkt nadal nie został wysłany. Jednakże, w przypadku płatności poprzez PaySafeCard oraz poprzez SMS Premium, zwrot może zostać dokonany tylko na Twoje konto PayPal. W przypadku zwrotu, który nie był spowodowany naszą umyślną winą, z zwracanej kwoty odjęte powinny zostać opłaty na rzecz PaySafeCard lub SMS Premium. Pobieramy również opłatę w wysokości 25 eurocentów za transfer środków.

·         10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1.       Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek działanie lub zaniedbanie Kupującego korzystającego ze Sklepu.

2.       Sprzedawca nie jest zobowiązany, by sprawdzić czy działanie lub zaniedbanie dokonane przez Kupującego jest zgodne z prawem.

3.       Kupujący jest w pełni odpowiedzialności za swoje działania i pomyłki podczas korzystania ze Sklepu.

4.       Chyba że Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca jest zobowiązany do zadośćuczynienia szkody wobec Kupującego, która wynikała z ograniczonego dostępu lub braku dostępu, ale tylko jeśli była to  umyślna wina Sprzedajawcy. To Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia dowodów, które to potwierdzają.

5.       Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego powinna pokrywać tylko faktyczną szkodę i nie pokrywa utraty zysku (lucrum cessans) i jest ograniczona do sumy 100 (sto) euro.

6.       W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za żadne działania i szkody wynikające z:

a)    Nie dostosowania się przez Kupującego do wymagań technicznych potrzebnych do korzystania z systemu IT używanego przez Sprzedawcę

b)    Braku możliwości korzystania ze Sklepu, z powodu nie będącego w zasięgu Sprzedawcy

c)     Sił wyższych, wojen, ataku terrorystycznego, pożaru i powodzi w serwerowni, ataku hackerskiego, awarii, powodów zależnych od dostawcy usług Internetowych, uszkodzenia lub błędu system lub urządzenia Kupującego, błędu w serwerowni, powodów zależnych od osób (dostawcy usług telekomunikacyjnych, hostingowych, banku, poczty, kuriera, e-mail, zarządcy domeny i podobnych usług, operatora płatności);

d)    Niedozwolonego korzystania ze Sklepu przez Kupującego lub inną osobę

e)    Szkodliwego lub łamiącego prawo zachowania lub zaniedbania użytkownika Internetu.

f)      Z powodu oprogramowania innego niż Sklep (np. Microsoft Windows);

g)    Odrzucenia wiadomości e-mail przez serwery inne niż serwery Sklepu, np. Z powodu filtrów, blokad lub błędu tychże systemów.

h)    W innych wypadkach opisanych w tym Regulaminie

i)      Wirusów i Trojanów;

1.       Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za oznaczenie swoich wiadomości lub wiadomości Kupującego jako spam przez serwery e-mail, z których korzysta Kupujący albo Sprzedawca.

2.       Sprzedawca ma prawo zarządzić przerwę techniczną w funkcjonowaniu Sklepu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego wiadomością, chyba że przerwa ta była niespodziewana lub nagła.

3.       Sprzedawca ma prawo ograniczyć czasowo niektóre funkcje Sklepu, sprawić by były one aktywne tylko w niektórych godzinach lub wprowadzić ograniczenia co do nich, jeśli brak limitu mógłby ograniczyć stabilność Sklepu. Sprzedawcanie jest odpowiedzialnyza konsekwencje wyżej wymienionych działań.

4.       Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Kupującego wynikające z korzystania z niezabezpieczonego komputera lub niepoprawnie działającego oprogramowania antywirusowego. W szczególności za włamania do: systemu użytego przez Kupującego, jego poczty e-mail, hasła, nazwy użytkownika; dokonanego przez osobę trzecią lub wirusa na komputerze Kupującego.

 

§11 Reklamacje

1.       Jeżeli według Ciebie zasady nie są przestrzegane przez Sprzedawcę lub jego działanie jest sprzeczne z Regulaminem, masz prawo złożyć reklamację korzystając z formularza kontaktowego. Twoja reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko, adres e-mail, dokładny opis sytuacji i oskarżenia.

2.       Sprzedawca powinien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania tejże skargi. Brak odpowiedzi w tym czasie nie oznacza, że reklamacja została zaakceptowana przez Sprzedawcę.

 

§12 Przekazanie Sklepu

Sprzedawca ma prawo przenieść prawa i obowiązki zawarte w Regulaminie do osób trzecich, jak również wyznaczyć zadania dotyczące tych praw i obowiązków do osób trzecich. Może w szczególności sprzedać, ofiarować, wypożyczyć lub założyć przedsiębiorstwo. Sprzedawca informuje o takich zamiarach Kupującego komunikatem. W takim wypadku warunki zmiany Regulaminu powinny zostać wypełnione.

§13 Postanowienia końcowe

1.       Załączniki do tego Regulaminu stanowią jego nieodłączną część. Są to:

Załącznik 1 – Polityki Prywatności;

2.       Regulamin jest dostępny za darmo dla każdego Kupującego pod adresem: http://supercoinsy.pl/article/regulamin w takiej formie, by Kupujący, przed korzystaniem ze Sklepu lub w momencie rozpoczęcia korzystania z niego, był w stanie otrzymać, przywrócić i zachować (wykluczając sytuacje nadzwyczajne) treść Regulaminu, korzystając z systemu IT, którego używa. W razie wątpliwości co do znaczenia warunków Regulaminu, możesz skontaktować się ze Sprzedawcą.

3.       Sprzedawca informuje Kupujących o planowanych zmianach w Regulaminie wiadomością 7 (siedem) dni przed dniem wprowadzenia zmian. Zmiany są akceptowane przez Kupujących i wchodzą w życie następnego dnia po tym okresie, chyba że Kupujący rozwiąże umowę. Wypowiedzenie umowy odbywa się wiadomością e-mail wysłaną na adres Sprzedawcy zawarty w zawiadomieniu. Poprawki nie dotyczą dokonanych, rozstrzygniętych i zrekompensowanych porozumień zawartych przed poprawką.

4.       Prawo określające zasady korzystania ze Sklepu, umowy kupna-sprzedaży Produktów oraz podstaw prawnych między Kupującym a Sprzedawcą zawiera się w prawie Panamy.

5.       Wszystkie spory między Kupującym a Sprzedawcą wynikające z korzystania ze Sklepu jak i umowy kupna-sprzedaży powinny zostać rozwiązane przez sąd Panamy lub inny sąd wyznaczony przez Sprzedawcę.

6.       Regulamin wchodzi w życie 08.08.2016 r.

 

 

Dodatek do Regulaminu; Umowa licencyjna Użytkownika (EULA)

Kiedy klient korzysta z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (dalej „Dostawca usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za jego zakup jest w pierwszej kolejności przenoszona na G2A.COM Limited, zanim produkt zostanie dostarczony. Dostawca usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, przy naszym wsparciu, za płatność oraz obsługę klienta w związku z płatnością. Regulamin między Dostawcą usług G2A Pay a klientem korzystającym z usług G2A Pay jest uregulowany odrębnymi umowami i nie podlega Regulaminowi tej strony.

W odniesieniu do klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem kasy Dostawcy usług G2A Pay wszystkie płatności będą podlegały (i) Polityce prywatności Dostawcy usług G2A Pay, z którą należy się zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityce zwrotu kosztów Dostawcy usług G2A Pay, chyba że właściwy dostawca wyraźnie i z wyprzedzeniem zawiadomi nabywcę, że jest inaczej. Ponadto zakup określonych produktów może wymagać od nabywcy zaakceptowania co najmniej jednej Umowy licencyjnej Użytkownika (zwanej także „EULA”), która może obejmować dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a które nie zostały wskazane przez Nas ani przez Dostawcę usług G2A Pay. Klient będzie związany warunkami zaakceptowanej przez niego umowy EULA.

Główna odpowiedzialność za gwarancje, usługi konserwacji, obsługi technicznej i wsparcia dla Produktów sprzedawanych na naszej stronie za pośrednictwem usług G2A Pay jest opisana wyżej. Główna odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wszelkich obowiązków związanych z realizacją zamówień i umowami EULA zaakceptowanymi przez Klienta–Użytkownika końcowego jest opisana wyżej. Dostawca usług G2A Pay ponosi główną odpowiedzialność za obsługę płatności klienta.

Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne.

W sprawach związanych z obsługą klienta lub w kwestiach spornych prosimy o kontakt mailowy na adres wspolpraca@supercoinsy.pl

Pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres support@g2a.com.

W miarę możliwości będziemy pracować z klientami i/lub wszystkimi innymi użytkownikami prowadzącymi sprzedaż na naszej stronie w celu rozwiązania wszelkich kwestii spornych związanych z zakupem.

 

 

NOTKA PRAWNA

Pamiętaj, iż nie jesteśmy stroną umów między Tobą a Sprzedawcą. Dokonujemy jedynie ściśle faktycznych czynności, polegających na umożliwieniu Ci zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą. Nie jesteśmy Twoim przedstawicielem, reprezentantem, agentem, nie działamy w Twoim imieniu ani na Twój rachunek. Nie odpowiadamy za działania lub zaniechania Twoje lub Sprzedawcy i nie ponosimy względem Was jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z zawarciem, wykonaniem jak i rozliczeniem Umowy Sprzedaży. Wszelkie roszczenia i spory musicie rozwiązywać samodzielnie, bez naszego udziały. Odpowiadamy tylko i wyłącznie za prawidłowe świadczenie dropshippingu. Nie ponosimy odpowiedzialności za terminowe dostarczenie Towaru przez Sprzedawcę, zgodność z umową, wady fizyczne i prawne, zapłatę wszelkich świadczeń publicznoprawnych, podatków, cła, akcyzy, VAT-u itp., rozpatrywanie reklamacji, honorowanie uprawnień Kupujących przez Sprzedawcę. Wszelkie skargi, zażalenia dotyczące zawarcia, wykonania lub rozliczenia umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą możemy mu przekazać. Nie udzielamy także żadnych porad prawnych lub podatkowych związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozliczeniem Umowy.

 

 

 

Załącznik 1 - Polityka prywatności

§1 Ogólne postanowienia

1.       Polityka Prywatności określa zasady zabezpieczania i przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora Danych (dalej „Sprzedawca”) w związku z prowadzeniem przez niego sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.supercoinsy.pl  (dalej: „Sklep”, „strona internetowa”). Termin „korzystanie ze strony” jest jednoznaczny z terminem „korzystanie ze Sklepu”, “korzystaniem z zasobów strony” i “kupowaniem Produktów w Sklepie”.

2.       Administratorem Danych (dalej: Inspektor) jest:  GLOBAL TRADE & SERVCE BUSINESS INC. (Corporation) – firma zarejestrowana na Panamie w Publicznym Rejestrze Panamy pod numerem 155586128, założona dnia: 19 listopada 2014 roku, zlokalizowana w Panama City, Panama. Dalej nazwana „Administratorem” i „Inspektorem”. 

 

§2 Przetwarzanie danych osobowych przed Administratora

1.       Administrator przetwarza następujące dane osobowe – aby korzystać ze Sklepu musisz udzielić zgody na wykorzystywanie następujących danych:

1. Adresu e-mail

2. Imienia

3. Nazwiska;

2.       Administator może przetworzyć inne Twoje dane osobowe jeśli zdecydujesz się je mu udostępnić. Nie jest to obowiązkowe (nie musisz udostępniać takich danych, aby korzystać ze Strony, jednakże udostępnienie takich danych może ułatwić korzystanie ze Strony lub dać Ci dostęp do niektórych funkcji Strony). Takie dane personalne są wymagane, aby dokonać depozytu oraz zapłaty i są to:

1. Numer rachunku bankowego,

2. Numer karty kredytowej lub debetowej oraz

3. Twój adres

4. Kod pocztowy

5. województwo;

6. data urodzenia

3.       Aby zalogować się na stronie udostępniasz następujące dane:

1. Adres e-mail

2. Hasło.

4.       Możemy również (jak każda strona internetowa) kontrolować transfer danych, co nakreśla sposób w jaki korzystasz ze Strony i są to:

1. Adres IP;

2. Logi serwera,

3. Informacje w jaki sposób korzystasz ze strony;

4. Typ przeglądarki;

5. Nazwa domeny;

6. System operacyjny z jakiego korzystasz.

5.       Strona może używać plików Cookies, które pozwalają dostosować treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również mogą być użyte do zebrania informacji celem przeprowadzenia statystyk. Możliwe jest wyłączenie akceptowania plików Cookies w Twojej przeglądarce, co nie powoduje niedostępności Strony dla Kupującego, może jednak powodować utrudnienia. Pliki Cookies nie zawierają danych osobowych.

 

§3 W jakim celu przetwarzane są moje dane osobowe?

 

1.     Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas z zamiarem prowadzenia Sklepu, w szczególności w celu dopełnienia umowy kupna-sprzedaży, w zakresie koniecznym do korzystania ze Sklepu.

2.     Dodatkowo, rejestrując się w naszym Sklepie zgadzasz się na otrzymywanie na swój adres e-mail oraz numer telefonu (jeśli nam taki udostępniłeś) materiałów promocyjnych lub reklam, od Sklepu, naszych partnerów i wspólników, również newsletteru o promocjach I naszych nowych produktach.

 

§4 Kto może mieć dostęp do moich danych personalnych?

 

Upoważnionymi do dostępu do danych personalnych są:

1.       Administrator;

2.       Jego pracownicy oraz ludzie odpowiedzialni za działanie Strony (programiści, informatycy,  administratorzy ds. bezpieczeństwa, osoby odpowiedzialne za administracje i serwis systemu) – w zakresie określonym przez Administratora.

3.       Operatorzy płatności: TPay.com, PayPal, PaySafe Card, G2APay, PayByCall (Digital Virgo)

4.       Organy prawa mające dostęp do takich danych w celu przeprowadzenia postępowania, np. prokurator, policja, rzecznik praw obywatelskich oraz inne organy prawa, którym udzieliliśmy danych na podstawie obowiązującego prawa.

 

§5 W jaki sposób moje dane osobowe są zabezpieczone?

1.       Twoje dane osobowe są należycie zabezpieczone. Serwer na którym znajduje się Sklep jest zlokalizowany w firmie, która gwarantuje bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa. Firma stosuje środki zapobiegające przejęcie i modyfikację danych osobowych drogą elektroniczną. Dodatkowo, dane są szyfrowane protokołem SSL.

2.       Komputery naszych pracowników są automatycznie blokowane na hasło, gdy Ci opuszczają swoje stanowiska. Po powrocie muszą oni wpisać ich hasło by mieli ponowny dostęp do danych osobowych użytkownika. Wszyscy pracownicy są stale informowani o naszych zasadach bezpieczeństwa.

3.       Gdy w formularzu rejestracyjnym należy podać swoje dane poufne (np. numer karty kredytowej), wtedy te dane są szyfrowane i zabezpieczone przy pomocy protokołu SSL. Świadczy o tym ikona zamkniętej kłódki znajdującej się w oknie przeglądarki, gdy odwiedzasz normalne strony, kłódka ta jest otwarta co znaczy, że dane nie są szyfrowane.

 

§6 Co się stanie z moimi danymi osobowymi, gdy usunę konto ze Sklepu?

 

1.     Zgodnie z zasadami, dane osobowe zostaną usunięte i nie będą już przetwarzane. Usunięcie Twoich danych osobowych nastąpi do 14 dni od dnia usunięcia konta.

1.     Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, jesteśmy uprawnieni do przetworzenia Twoich danych osobowych, gdy:

a)    Są konieczne dla celów rachunkowych i roszczeń tytułem płatności za używanie usług. Rachunki za korzystanie z usług mogą nie być szczegółowe, chyba że zażądasz takich informacji.

b)    Są konieczne wszczęcia śledztwa w sprawie niepoprawnego użycia Strony

c)     Są przyznane przez odpowiednie akty i zgody do przetwarzania

d)    Dotyczy transferu danych – w przypadku, gdy konieczne jest wykrycie błędu w dostępie i przesytu informacji

2.     W dodatku, w przypadku niepoprawnego użycia Strony (np. sprzecznego z Regulaminem lub  zasadami prawnymi), mamy prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych w potrzebnym stopniu, aby zachować dowody Twojego nadużycia zasad. Z tego też powodu, zalecamy przestrzeganie zasad korzystania ze Strony.

 

§7 Jakie mam inne prawa dotyczące danych osobowych?

1.       W każdej chwili masz prawo usunąć dane osobiste, które udostępniłeś na swoim koncie. Prosimy jednak pamiętać, że usunięcie tychże danych będzie wiązało się z wyrejestrowaniem ze Sklepu, gdyż te dane są potrzebne do korzystania ze Strony.

2.       Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych ze Strony. Prosimy jednak pamiętać, że usunięcie tychże danych będzie wiązało się z wyrejestrowaniem ze Sklepu, gdyż te dane są potrzebne do korzystania ze Strony. Możesz to zrobić poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce “Kontakt” lub pisząc wiadomość e-mail na adres: supercoinsy@gmail.com

3.       Zawsze masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych na tej Stronie, jak również ich zebrania, zaktualizowania lub usunięcia, również prawo wymagać by dane te były zebrane, zaktualizowane lub usunięte, dotyczy to danych które zgodnie z prawem możemy przetwarzać. Możesz to zrobić pisząc wiadomość e-mail na adres: supercoinsy@gmail.com

 

 

deliver

Sprawdź

Status swojego zamówienia