Polityka prywatności

§1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych użytkownika przez Administratora Danych Osobowych (Sprzedawca) w ramach prowadzonego sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.supercoinsy.pl (Sklep, Strona Internetowa). Frazę „korzystanie ze Strony Internetowej” rozumieć należy w sposób identyczny jak “korzystanie ze Sklepu”, “korzystanie z treści Strony Internetowej” oraz “nabywanie Towarów w Sklepie”,  

Administratorem Danych Osobowych (Kontrolerem) jest: Marketing & E-Commerce Specialists LTD (Firma) – przedsiębiorstwo zarejestrowanie zgodnie z obowiązującym prawem gruzińskim i wpisane do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w Gruzji pod numerem:405369667, założone 17 grudnia 2019 roku, z zarejestrowaną siedzibą w Tbilisi, Gruzja, zwane także “Kontrolerem” lub „Administratorem”.

§2. Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe. Korzystając ze Strony Internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie następujących danych: 

a. adres e-mail,

b. imię i nazwisko;

2. Administrator może także gromadzić oraz przetwarzać inne dane przesłane przez użytkownika. Ich podawanie nie jest obowiązkowe (mogą one zostać wprowadzone przez użytkownika podczas korzystania z Witryny celem usprawnienia jej użytkowania lub też uzyskania dostępu do określonych funkcji). Dane te użytkownik będzie mógł również podać podczas uiszczania Opłat: 

a. numer konta bankowego,

b. numer karty kredytowej lub debetowej 

c. adres użytkownika

d. kod pocztowy

e. województwo

f. data urodzenia

3. Celem zalogowania się do Strony Internetowej, użytkownik podać musi następujące dane: 

a. Adres e-mail;

b. Hasło dostępowe.

4. Administracja może także (podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych stron) przetwarzać dane dotyczące ruchu sieciowego w obrębie Sklepu, a więc: 

a. adresy IP użytkowników;

b. Logi cyfrowe

5. Gromadzone informacje odnośnie sposobu korzystania z Witryny przez użytkownika;

a. Typ przeglądarki internetowej;

b. Nazwa domeny;

c. Rodzaj system operacyjnego.

6. Witryna Internetowa wykorzystywać może także tak zwane pliki Cookie, które to umożliwiają dostosowanie usług oraz oferowanych treści do indywidualnych potrzeb i wymogów Kupujących, jak również do gromadzenia statystyk dotyczących sposobu w jaki Kupujący korzystają ze Strony. Wyłączenie opcji zapisywania plików Cookie z poziomu przeglądarki internetowej nie powinno mieć negatywnego wpływu na dostępność Strony Internetowej, jednakże może utrudnić lub uniemożliwić dostęp do niektórych jej funkcji. Pliki Cookie nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych. 

3. Do jakich celów przetwarzane są moje dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez administrację do celów ściśle związanych z prowadzonym Sklepem Internetowym, głównie do wywiązania się z postanowień zawartej z użytkownikiem umowy sprzedaży Towarów. 

Rejestrując się w Sklepie, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail lub SMSów (jeżeli podał także swój numer telefonu) o charakterze promocyjnym i reklamowym, jak również na otrzymywanie podobnych treści od partnerów Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących, włączając w to newsletter informujący o nowych produktach i usługach.  

4. Kto ma dostęp do moich osobowych?

Następujące podmioty mają dostęp do danych osobowych użytkownika:

Administrator;

Osoby zatrudnione przez Administratora lub świadczące usługi ściśle związane z Witryną (programiści, informatycy, administratorzy danych, osoby odpowiedzialne za zarządzenie systemem) – w zakresie określonym przez Administratora; 

Operatorzy płatności cyfrowych: PayOp, Coinbase, Paysafecard, DigitalVirgo

Organy krajowe do celów prowadzenia dochodzeń i śledztw, pod warunkiem, że rzeczone organy mają prawo wglądu w rzeczone dane na mocy obowiązującego prawa (na przykład prokurator, funkcjonariusze policji, rzecznik praw obywatelskich) oraz że administracja jest prawnie zobowiązana do udostępnienia organom państwowym danych osobowych użytkownika. 

5. W jaki sposób są chronione moje dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika objęte są kompleksową ochroną. Serwer na którym zapisane są dane Strony Internetowej znajduje się w serwerowni firmy gwarantującej wysoki standard ochrony danych. Rzeczona firma dokłada wszelkich starań mających na celu uniemożliwienie dostępu i modyfikacji danych osobowych użytkownika przez osoby niepowołane. Co więcej, dane chronione są przy pomocy protokołu SSL.

Osoby zatrudnione przez Administrację zobowiązane są do używania chronionych hasłem wygaszaczy ekranu kiedy opuszczają swoje stanowisko pracy. Po powrocie muszą one wprowadzić hasło ponownie celem uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika. Administracja informuje pracowników regularnie o zasadach dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony prywatności.

W przypadku, gdy użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych w ramach formularza rejestracyjnego (takich jak numer karty kredytowej) dane takie chronione oraz szyfrowane będą przy pomocy protokołu SSL. Podczas wprowadzania danych prywatnych na pasku adresu przeglądarek takich jak Netscape Navigator czy Mozilla Internet Firefox pojawi się zamknięta kłódka, kto podczas standardowego przeglądania witryn pozostaje otwarta.  

6. Co dzieje się z moimi danymi osobowymi, gdy usunę konto na Stronie? 

W takiej sytuacji dane osobowe użytkownika są usuwane z bazy danych i nie będą dalej przetwarzane. Dane użytkownika zostaną usunięte w przeciągu 14 dni od momentu usunięcia przez niego konta w serwisie. 

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, administracja zobowiązana jest do przetwarzania danych osobowych, które: 

a. są niezbędne to realizacji płatności oraz świadczenia usług z nimi związanych. Podsumowanie transakcji przesyłanych użytkownikowi może nie zawierać typu, czasu trwania, częstotliwości oraz innych parametrów technicznych dotyczących usług, z których korzysta użytkownik, chyba że użytkownik zażąda przesłania szczegółowego zestawienia danych dotyczących takich usług; 

b. są niezbędne do prowadzenia śledztwa związanego z nieprawidłowym lub bezprawnym użytkowaniem Witryny; 

c. muszą być przetwarzane na mocy podpisanych umów lub rozporządzeń; 

d. w przypadku danych dotyczących ruchu sieciowego – przetwarzane będą dane które są niezbędne do identyfikacji problemów i błędów technicznych występujących podczas świadczenia usług. 

Co więcej, w przypadku nieprawidłowego lub bezprawnego użytkowania witryny (niezgodnego z regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa) administracja ma prawo przetwarzać dane osobowe użytkownika w stopniu niezbędnym do określenia stopnia jego odpowiedzialności za popełnione naruszenia lub wykroczenia, pod warunkiem otrzymania a następnie zachowania do celów dowodowych informacji o nieprawidłowym lub bezprawnym użytkowaniu Witryny przez użytkownika. Użytkownik powinien zawsze przestrzegać regulaminu korzystając z Witryny. 

7. Jakie prawa dodatkowe przysługują mi z tytułu przetwarzania moich danych osobowych? 

Użytkownik może usunąć dane osobowe podane na stronie w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że usunięcie podanych danych jest równoznaczne z usunięciem konta w serwisie. 

Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych ze strony. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy dane takie są niezbędne do korzystania ze strony, ich usunięcie będzie równoznaczne z usunięciem konta użytkownika. Wniosek o usunięcie danych osobowych można wysłać korzystając z zakładki „Kontakt” lub też wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: [email protected]
deliver
Sprawdź

Status swojego zamówienia lub zlecenia